Aplikace JUDICIUM GDPR přináší unikátní přístup ke správě a řízení agendy ochrany osobních údajů (OÚ) v prostředí malých a středních firem.

CO UMOŽŇUJE APLIKACE JUDICIUM GDPR

Umožňuje zadávání informací týkajících se agendy ochrany OÚ z prostředí povinných subjektů (správce nebo zpracovatel) a změnu těchto informací v případě potřeby. Na základě vložených informací aplikace umožňuje tvorbu procesního, aplikačního či retenčního katalogu o zpracování OÚ a základní analýzu rizik s tím spojených. Generuje, archivuje a umožňuje tisk či zasílání dokumentace nezbytné pro případ potřeby prokázání plnění zákonných povinností. V případě změny vložených informací nebo změny legislativy automaticky provede změny ve všech katalozích a vygeneruje novou aktualizovanou dokumentaci. Obsahuje e-learningové školení o povinnostech souvisí s ochranou OÚ pro osoby, které s nimi přicházejí do kontaktu. Zajišťuje management bezpečnostních incidentů a splnění informačních povinností s tím spojených a mnoho dalších funkcionalit.

Portfolio Image
Portfolio Image

JAK APLIKACI SPRÁVNĚ POUŽÍT - ŠKOLENÍ

Kvalita výstupů aplikace je přímo úměrná kvalitě informací zadaných její uživatelům, z důvodu čehož je třeba její naplňování věnovat náležitou pozornost. Pro všechny, kteří chtějí při vyplňování aplikace postupovat korektně nebo kteří si nejsou jisti, jak a zda vůbec s ní pracovat, je možné účastnit se úvodního školení na její použití. Přihlásit se na školení můžete zde..

DESIGN A BEZPEČNOST DAT

Aplikace je naprogramována v moderním jazyce Go od firmy Google a je provozována na zabezpečených serverech firmy Microsoft v rámci cloud řešení Azur. Využívá jednoduchý design, který je responzívny a použitelný i na mobilních zařízeních.

Portfolio Image

balíky služeb

Basic 360,- € ročně

Přístup k aplikaci a její využití pro správu a řízení GDPR agendy:

 • procesní katalogy
 • aplikační katalogy
 • seznam aktiv (OÚ)
 • seznam zpracovatelů
 • seznam oprávněných osob
 • základní analýza rizik při zpracovávání OÚ
 • automatizované školení pro oprávněné osoby (v počte max. 50 osob)
 • management bezpečnostních incidentů
 • vedení záznamů o zpracovatelských činnostech
 • generování a aktualizace dokumentace:
  • směrnice na ochranu OÚ
  • jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
  • smlouvy se zpracovatelmi
  • retenční katalog a jiné

Ceny jsou včetně DPH.

Vybrat

Basic Plus 720,- € ročně

Nadstandardní služby

 • Přístup k aplikaci a její využití v rozsahu balíčku služeb BASIC a navýš:
  • automatizované školení pro oprávněné osoby (v počte max. 200 osob)
  • AD HOC konzultace v rozsahu 8 hodin / rok
  • Vypracování indvidualizovaných souhlasů se zpracováním OÚ

Ceny jsou včetně DPH.

Vybrat

Verze PRO nabídka na vyžádání

 • Služby v rozsahu balíčku BASIC PLUS a navýš:
 • Činnost pověřence pro ochranu osobních údajů
 • Asistence při provádění opatření k odstranění rizik
 • Vypracování posouzení dopadů podle § 42 zákona o ochraně OÚ
 • Zabezpečení předchozí konzultace posouzení dopadů podle § 43 zákona o ochraně OÚ
 • Individuální návrh opatření k odstranění rizik při zpracovávání OÚ

Napište nám na

office@judicium.sk

Údaje o firmě

 • JUDICIUM, s. r. o.
 • Štefánikova 20
 • 811 04 Bratislava
 • IČO: 45605378
 • IČ DPH: SK2023062954
 • Registrace: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 99153/B


Kontaktní údaje:

Technická podpora, reklamace, podněty k aplikaci:

Top