ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, EKOPLAST RA s.r.o., mateřská společnost odštěpného závodu EKOPLAST RA s.r.o., Jablonkova 1282/40, Trebišov 07501, IČO: 51105624, Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 42332/V, (dále jen 'EKOPLAST RA s.r.o., mateřská společnost odštěpného závodu EKOPLAST RA s.r.o.')

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

EKOPLAST RA s.r.o., mateřská společnost odštěpného závodu EKOPLAST RA s.r.o. respektuje soukromí všech subjektů údajů, se kterými jsme v kontaktu; bez ohledu na to, zda osobní údaje zpracováváme sami nebo jinými stranami. Je pro nás důležité, aby každý pochopil, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, proč to děláme a jaká jsou vaše práva. Proto Vás zveme, abyste si přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů, které Vám poskytnou více informací o zpracování Vašich osobních údajů společností EKOPLAST RA s.r.o., mateřská společnost odštěpného závodu EKOPLAST RA s.r.o..

Tyto zásady ochrany osobních údajů určují, jak zpracováváme vaše osobní údaje při výkonu činností správce nebo zpracovatele.

Toto prohlášení můžeme čas od času aktualizovat bez předchozího upozornění. Žádáme vás proto, abyste se pravidelně seznamovali s jeho zněním. Tato verze prohlášení byla vydána 6.10.2023.

Osobní údaje o vás můžeme zpracovávat různými způsoby a v různých situacích v závislosti na tom, zda jste klient, zákazník, dodavatel nebo uchazeč o zaměstnání nebo zaměstnanec. Můžeme také zpracovávat osobní údaje o návštěvnících našich webových stránek v závislosti na tom, jak se rozhodnete s námi komunikovat. Bez ohledu na situaci slibujeme, že nikdy nebudeme prodávat, komercializovat nebo používat vaše osobní údaje v rozporu s platnými předpisy o ochraně údajů.

Společnost EKOPLAST RA s.r.o., mateřská společnost odštěpného závodu EKOPLAST RA s.r.o. respektuje Vaše soukromí bez ohledu na to, zda Vaše osobní údaje zpracováváme sami nebo jménem jiných stran. Je důležité, abyste pochopili, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, proč to děláme a jaká jsou vaše práva. Proto Vás zveme, abyste si přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů, které Vám poskytnou více informací o zpracování Vašich osobních údajů společností EKOPLAST RA s.r.o., mateřská společnost odštěpného závodu EKOPLAST RA s.r.o..

Pokud jste dodavatelé, podrobnější informace o zpracování Vašich údajů naleznete v sekci Prohlášení o ochraně osobních údajů - dodavatelé.

Pokud jste dohodáři, podrobnější informace o zpracování Vašich údajů naleznete v sekci Prohlášení o ochraně osobních údajů - dohodáři.

Pokud jste mandatáři, podrobnější informace o zpracování Vašich údajů naleznete v sekci Prohlášení o ochraně osobních údajů - mandatáři.

Pokud jste potenciální zákazníci, podrobnější informace o zpracování Vašich údajů naleznete v sekci Prohlášení o ochraně osobních údajů - potenciální zákazníci.

Pokud jste uchazeči o zaměstnání, podrobnější informace o zpracování Vašich údajů naleznete v sekci Prohlášení o ochraně osobních údajů - uchazeči o zaměstnání.

Pokud jste zaměstnanci, podrobnější informace o zpracování Vašich údajů naleznete v sekci Prohlášení o ochraně osobních údajů - zaměstnanci.

Pokud jste zákazníci, podrobnější informace o zpracování Vašich údajů naleznete v sekci Prohlášení o ochraně osobních údajů - zákazníci.

Pokud jste zástupci obchodních partnerů, podrobnější informace o zpracování Vašich údajů naleznete v sekci Prohlášení o ochraně osobních údajů - zástupci obchodních partnerů.

Informace o zpracování cookies naleznete v sekci Web a Cookies.

Pokud nám chcete oznámit porušení zabezpečení osobních údajů nebo zaslat žádost týkající se práv subjektu údajů, použijte e-mailovou adresu ekoplastra.reklamacie@gmail.com nebo nás kontaktujte poštou na adresu společnosti EKOPLAST RA s.r.o., mateřská společnost odštěpného závodu EKOPLAST RA s.r.o..