PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - POUŽÍVÁNÍ COOKIES A WEB, DSI Czech s.r.o., Křižíkova 237/36a, Praha - Karlín 18600, IČO: 26102749, Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 116353, (dále jen 'DSI Czech s.r.o.')

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - POUŽÍVÁNÍ COOKIES A WEB

Cookies

Pokud navštívíte stránku se soubory cookies, Ve vašem počítači nebo mobilním zařízení (včetne tabletu) se ve se vytvoří malý textový soubor „cookie“. Pokud znovu navštívíte stejnou stránku, soubor cookie vám umožní rychlejší připojení. Kromě toho vás taková stránka "rozpozná" a nabídne vám informace, které preferujete, zajistí, aby se již zobrazená reklama neopakovala nebo vám umožní vstoupit bez opětovného zadání hesla. V případě vyplnění identifikačních údajů Vám soubory cookie nabídnou doplnění údajů vyplněných při předchozích návštěvách tohoto webového prostředí a zobrazí se vám relevantní obsah a nabídky pro vaše předpokládané aktivity a služby, které byste mohli po těchto informacích využít.
Soubory cookie používáme k analýze návštěvnosti našich webových stránek prostřednictvím služeb, jako jsou Google Analytics, Google AdSense, Facebook, Strossle nebo Gemius SA, Exponea a další. Jedná se o analytický nástroj, který pomáhá majitelům webových stránek a aplikací pochopit, jak je návštěvníci používají. Soubory cookie lze použít ke statistikám o používání webových stránek bez osobní identifikace jednotlivých návštěvníků.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Pokud jsme schopni identifikovat návštěvníka našeho webového prostředí během nahrávání, bude se jednat o zpracování osobních údajů. Pro takové zpracování musíme mít právní základ. Jedním z právních základů může být váš souhlas jako subjektu údajů.

JAKÉ SOUBORY COOKIE VYHODNOCUJEME

Základní soubory cookies
tyto soubory cookie umožňují použití základních funkcí, jako je přihlášení registrovaného uživatele nebo předvyplnění formulářů. Pokud tyto soubory cookies zakážete, nemůžeme zaručit plnou funkčnost našich stránek.
Perzistentné cookies
slouží k identifikaci vašich preferovaných činností, které vědomě provádíte na našich stránkách.
Provozní soubory cookies
tyto soubory cookies se používají k analýze chování návštěvníka na webových stránkách a následně ke zlepšení jejich funkčnosti a vzhledu. Pokud tyto soubory cookies zakážete, nemůžeme zaručit plnou funkčnost našich stránek.
Reklamní soubory cookies
slouží k optimalizaci zobrazovaného obsahu a reklamy vzhledem k zvyklostem návštěvníka a efektivitě marketingové komunikace zadavatelů. Například díky nim často neuvidíte reklamu z oblasti, která vás nezajímá.
Cookies třetích stran
jsou vytvářeny a používány poskytovateli služeb, jako jsou Google Analytics, Google AdSense, Facebook, Strossle , Gemius SA, Exponea a další. Tyto služby jsou integrovány do našich stránek, protože je považujeme za užitečné a plně bezpečné. Pravidla používání si můžete přečíst na webových stránkách těchto společností. Díky nim například vám nebudou zbytečně zobrazovat reklamu z oblasti, která vás nezajímá.

JAKÉ ÚDAJE O VÁS MŮŽEME VYHODNOCOVAT

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

V našem prostředí nejsou tyto činnosti na našich stránkách spojeny s vaší osobou, a proto automatizované zpracování nemá vliv na vaše práva a svobody. Stejně tak při zpracování vašich údajů nedochází k profilování.

JAK ZKONTROLOVAT NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIE

Soubory cookies můžete ovládat nebo mazat podle svého uvážení. Podrobnosti naleznete v tématu aboutcookies.org. Můžete smazat všechny soubory cookies uložené ve vašem počítači a můžete nastavit většinu prohlížečů tak, aby zabránily jejich ukládání.
Soubory cookies jsou užitečné, pokud nejsou používány vlastníky stránek pro neoprávněný sběr dat. Pokud nedůvěřujete funkčnosti souborů cookies, můžete je pravidelně mazat z disku. V některých případech může dojít k nesprávnému zadání informací získaných prostřednictvím souborů cookies a tím k problému s přihlášením do našich internetových aplikací, např. v našich internetových aplikacích. Pokyny pro smazání všech i chybně napsaných cookies naleznete níže. Pokyny pro mazání cookies v jednotlivých internetových prohlížečích
Aplikace Internet Explorer™
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Safari™
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Opera™
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Mozilla Firefox™
https://support.mozilla.com/sk/kb/odstranenie-cookies
Google Chrome™
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en

UMÍSTĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje nepředáváme do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHS) a Evropskou unii (EU).

JAK DLOUHO BUDEME UCHOVÁVAT ÚDAJE O PROHLÍŽENÍ

Údaje o prohlížení uložené podle nastavení souborů cookies nejsou uloženy v našich systémech.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Pokud zpracováváme vaše údaje na základě vašeho souhlasu, je možné tento souhlas kdykoli odvolat.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Chcete-li podat stížnost na to, jak zpracováváme vaše osobní údaje, a to i ve vztahu k výše uvedeným právům, můžete se obrátit na naši odpovědnou osobu za dohled nad ochranou osobních údajů (Data Protection Officer "DPO") a vaše podněty a žádosti budou prověřené.

Kontakt na odpovědnou osobu za dohled nad ochranou osobních údajů: gdpr@dsi.cz

Pokud s naší odpovědí nejste spokojeni, nebo se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nespravedlivě nebo nezákonně, můžete si stěžovat na příslušném kontrolním orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Další informace o ÚOOÚ a jejich postupu podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat, zašlete prosím e-mail na gdpr@dsi.cz

Toto prohlášení můžeme aktualizovat bez předchozího upozornění. Proto Vás žádáme, abyste se pravidelně seznamovali s jeho aktuálním zněním, které najdete buď na našich webových stránkách, nebo Vám jej na vyžádání rádi poskytneme. Tato verze prohlášení byla vydána dne 1.8.2022.